Hướng dẫn cài đặt SSL miễn phí Let’s Encrypt trên DirectAdmin

Chào các bạn. Hôm nay Freevnn.com sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt chứng chỉ SSL (https) miễn phí Let’s Encrypt trên hosting...

Hướng dẫn tạo database trong DirectAdmin

Việc bạn sử dụng được nhiều website hay không phụ thuộc gói Hosting Bạn đang sử dụng có thể tạo được nhiều hay ít...

Hướng dẫn tạo FTP trong Directadmin

Directadmin cho phép phân quyền thư mục bằng tài khoản FTP. Điều này có tác dụng khi ta muốn Ai đó chỉ được phép...

Hướng dẫn cách thêm tên miền trong DirectAdmin

Direct Admin cho phép một tài khoản có thể add (thêm) nhiều tên miền khác nhau. Để add tên miền vào host Các Bạn...

Hướng dẫn đổi mật khẩu trong DirectAdmin

Hướng dẫn đổi mật khẩu trong DirectAdmin (Change Password DirectAdmin) Để đổi mật khẩu đăng nhập Direct Admin, các Bạn làm theo các bước...

Hướng dẫn tạo backup dữ liệu trong directadmin

Hướng dẫn tạo Backup và Restore Data trên Directadmin Sao lưu dữ liệu (Backup data) là công việc quan trọng và thường xuyên phải...

Hướng dẫn tạo email trong Direct Admin

Sau khi đăng nhập vào Direct Admin Bạn click chuột vào chữ “E-Mail Accounts” Trong đây nếu Bạn đã tạo email thì sẽ có...

Cách sử dụng File Manager trong DirectAdmin

File là phần có thể quản lý được toàn bộ mã nguồn của website / ứng dụng. Cấu trúc giống như window, đó là...