Tất cả những vi phạm điều khoản đều được xử lý bởi Freevnn.com và có thể bị hủy tài khoản, có hoặc không có cảnh báo.
Freevnn.com là một nhà cung cấp dịch vụ web hosting. Chúng tôi có chương trình miễn phí với dụng lượng 10GB, băng thông 100 GB cho mỗi tài khoản. Freevnn.com bảo lưu quyền xóa bất kỳ tài khoản nào với lý do nào đó hay kể cả khi không có lý do. Freevnn.com cung cấp dịch vụ web hosting cho bất kỳ website nào phù hợp với điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Freevnn.com bảo lưu quyền thay đổi điều khoản và điều kiện tại bất kỳ thời điểm nào. Thành viên của Freevnn.com chịu toàn bộ trách nhiệm về tất cả các hoạt động với tài khoản của họ.

Điều khoản lệ quan trọng nhất là:
1. Nội dung người lớn không được cho phép.
2. Không warez/hacking/phishing.
3. Không gửi mail hàng loạt (account sẽ tự động bị tạm ngưng nếu bạn cố gắng gửi nhiều mail cùng lúc). Nếu phần mềm của bạn làm được chuyện này, vô hiệu hóa nó ngay.
4. Chúng tôi không cho phép hình ảnh hay file chạy sharing scripts.
5. Website chat, proxy và file downloading scripts không được cho phép.
6. Paid-to-surf, auto-surf, buxto,và những scripts tượng tự sẽ bị ban
7. Không cho phép tạo game onilne chứa scripts, như là ogame, mafia và các game tương tự.
8. Những phần mềm như IP.Board hoặc là vBulletin, Datalife không được phép.
9. Account sẽ không được dùng để chứa file, tất cả website phải có nội dung thông thường.
10. Site liên quan tới torrents/trackers sẽ không được host.

Bạn đồng ý không dùng những dịch vụ sau:
1. Upload, post, email, truyền tải, hoặc hiển thị nội dung vi phạm pháp luật, tiêu cực, đe dọa, sỉ nhục, quấy rối, gây nguy hại, phí báng, khiếm nhã, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tự, thù địch, phân biệt chủng tộc, hoặc những điều không thể chấp nhận khác.
2. Xâm hại trẻ vị thành viên dưới bất kỳ hình thức nào;
3. Mạo danh bất kỳ người hoặc tổ chức nào.
4. Giả mạo header hoặc sửa đổi định dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào được truyền tải qua dịch vụ.
5. Upload, đăng bài, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc sử dụng phương thức khác để xử lý nội dung mà bạn không có quyền cung cấp theo quy định của pháp luật hoặc theo mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác (ví dụ như thông tin nội bộ, thông tin độc quyền, thông tin mật) hoặc tiết lộ hợp đồng lao động và những thỏa thuận bí mật khác.
6. Upload, đăng bài, email, truyền tải hoặc tạo điều kiện để sử dụng những nội dung vi phạm bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền, và những quyền sở hữu của bất kỳ ai.
7. Upload, đăng bài, truyền tải hoặc hiển thị bất kỳ quảng cáo không được cho phép hoặc không được yêu cầu, những yếu tố quảng cáo, junk mail, spam, chain letter, mô hình đa cấp, hay bất kì hình thức nào để câu khách, ngoại trừ nhũng khu vực được thiết kế cho điều đó (như là web mua sắm);
8. Upload, đăng bài, email, truyền tải hoặc hiển thị những nội dung có chứa phần mềm độc hại, virus hoặc tất cả những mã máy tính, file, phần mềm được thiết kế để can thiệp, phá hoại hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm, phần cứng, và các thiết bị truyền thông nào.
9. Upload, đăng bài, email, truyền tải hoặc hiển thị những nội dung mang tính broadcast/streaming.
10. Can thiệp hoặc gây ảnh hưởng tới dịch vụ hoặc server, hoặc hệ thống kết nối với dịch vụ, hoặc không tuân thủ quy định, quy trình, chính sách, luật lệ của mạng lưới dịch vụ.
11. Cố tình hoặc không có tình vi phạm luật của vùng, bang, quốc gia và quốc tế.
12. Cung cấp tài liệu, tài nguyên (hoặc che giấu, giả mạo nguồn gốc, địa điểm, danh tính của tài liệu và tài nguyên đó) cho bất kỳ tổ chức nào bị chỉ định là khủng bố bởi chính phủ Hoa Kỳ.
13. Theo dõi hoặc quấy rối người khác
14. Upload, đăng bài, email, truyển tải dữ liệu dưới mục đích phân phối, chuyển tiếp hoặc streaming
15. Thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của người khác mà họ vị phạm các hành vi bị cấm trong điều 1 tới 14 ở trên.

Những điều khoản khác:
Bạn và bất kỳ ai có quyền truy cập tài khoản phải đánh giá và chấp nhận rủi ro liên quan đến tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của bất kỳ nội dung nào. Freevnn.com bảo lưu quyền xóa mọi nôi dung gây hại hoặc ảnh hưởng xấu tới Freevnn.com, vi phạm luật và bất kỳ chính sách nào của Freevnn.com tại thời điểm đó.
Để giữ cho tài khoản hoặt động, bạn nên login vào control panel ít nhất một lần mỗi 12 tháng. Bằng cách đăng nhập vào control panael, bạn cho chúng tôi biết bạn vẫn đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Kể cả khi bạn không đăng nhập trong 12 tháng, chúng tôi cũng không xóa tài khoản của bạn, chỉ bao lưu quyền vô hiệu một số tính năng mà chúng tôi quảng cáo trên trang chủ của chúng tôi.
Bạn và Freevnn.com có thể hủy tài khoản của bạn vào bất kỳ lúc nào với bất kỳ lý do nào. Để xóa tài khoản Freevnn.com và tài khoản, bạn chỉ cần đăng nhập vào control panel.
DỊCH VỤ CỦA FREEVNN.COM ĐƯỢC CUNG CẤP TỚI BẠN "NHƯ LÀ" VÀ "NHƯ CÓ SẴN" MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM. ĐỂ HOÀN TOÀN TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, Freevnn.com TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, BẤT KỂ TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP. BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN PHỤ THUỘC VÀO NHỮNG THÔNG TIN HOẶC NỘI DUNG CỦA DỊCH VỤ VỚI RỦI RO MÀ BẠN ĐÃ CHẤP NHẬN.
Freevnn.com sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ dịch vụ nào của nó. Chúng tôi có quyền hủy bất kỳ dịch vụ nào tại bất kỳ thời điểm nào, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm đối với bất kỳ dữ liệu nào bị mất mát hoặc hư hại (có lẽ sẽ có xảy ra, ví dụ như hệ thống bị sập, lổ hổng an ninh, hoặc đĩa cứng bị hư)
Bằng việc đăng ký tài khoản tại Freevnn.com, email của bạn sẽ tự động được đưa vào danh sách thư của chúng tôi. Freevnn.com có quyền gửi bạn thư quảng cáo mỗi sáu tháng. Bạn có thể từ chối chương trình này của Freevnn.com bằng cách vào đường link unsubcribe phía cuối email.
Trong phạm vi đầy đủ luật pháp, Freevnn.com không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt do hậu quả từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các dịch vụ Freevnn.com gây ra. Bạn đồng ý, với chi phí của riêng bạn, để bồi thường, bảo vệ và giữ cho Freevnn.com, các chi nhánh, các cán bộ, giám đốc, và nhân viên khỏi các cáo buộc từ bên thứ ba về trách nhiệm, thiệt hại, tổn thất và / hoặc các chi phí phát sinh từ hoặc liên quan đến:
(a) không tuân thủ các điều khoản sử dụng
(b) vi phạm hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc quyền khác của bên thứ ba, hoặc
(c) vi phạm bất kỳ luật lệ nào đang được áp dụng.
Quy định sử dụng sẽ được thay đổi và cập nhật cho phù hợp với từng thời điểm và loại hình dịch vụ.
icon 01

Gửi Email hỗ trợ

Gửi Email

icon 02

Gửi Ticket hỗ trợ

Gửi Ticket

icon 03

Hotline 24/7

0917.119.558