Directadmin cho phép phân quyền thư mục bằng tài khoản FTP. Điều này có tác dụng khi ta muốn Ai đó chỉ được phép truy cập 1 thư mục nhất định. Ví dụ như 1 tên miền họ đang quản lý chẳng hạn. Ngoài ra khi Bạn sử dụng công cụ hỗ trợ quản lý File (Filezilla, CuteFTP…) thì việc sử dụng FTP lại càng trở nên tuyệt vời hơn nữa.

Các bước tạo một tài khoản trong DA như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào DirectAdmin
Nếu Bạn add nhiều hơn 1 tên miền thì hãy lựa chọn tên miền cần tạo FTP trước nhé
Sau đó click chọn như hình dưới đây:

FTP-Management_Create-FTP-account2

Bước 2: Tạo tài khoản FTP:

FTP-Management_Create-FTP-account3

Lưu ý: @tenmiengiare.vn tức là Bạn tạo FTP cho tên miền @tenmiengiare.vn
tại mục:
FTP Username: Nhập username
Mật khẩu Bạn gõ 2 lần hoặc click random

Chọn kiểu FTP:
Nếu chọn domain: thì tài khoản này chỉ được truy cập vào duy nhất tên miền đã chọn
ftp: được quyền truy cập vào puclic FTP của domain
user: truy cập toàn bộ thư mục FTP của user
Custom: Phân quyền đến 1 thư mục nhất định trên host

Bước 3: Click “Creat”
Như vậy là hoàn tất việc tạo tài khoản FTP rồi.