Bài hướng dẫn trước các bạn đã biết cách Addon Domain vào Hosting, bài hướng dẫn này các bạn sẽ biết cách tạo Subdomain cho Domain của bạn hoặc sử dụng Subdomain với freevnn.com.

Đăng nhập vào Cpanel Hosting của bạn, chọn menu Sub Domains như trong hình:

subdomain

Bạn sẽ được chuyển sang trang tạo Subdomain, bạn hãy nhập Subdomain bạn muốn tạo vào form Subdomain, chọn Domain bạn muốn tạo Sub (trong hình là mình chọn freevnn.com) sau đó click vào Create.

addsub

Ngay lập tức Subdomain của bạn sẽ được tạo ra, trong ví dụ này mình tạo Sub là video và kết quả như hình dưới:

subcreat

Sau khi tạo Subdomain thành công, bạn hãy truy cập vào File Manager và chọn thư mục là subdomain.tenmien.com bạn vừa tạo và Upload file vào thư mục htdocs trong Subdomain đó.

Chúc các bạn thành công.