Bài này sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để khởi tạo và kết nối database trên Hosting miễn phí, trong quá trình support thì đa số các bạn hay bị vướng mắc vấn đề này.

1. Khởi tạo database MySQL:

Để khởi tạo một database, đầu tiên các bạn truy cập vào Cpanel Hosting, sau đó click vào MySQL Databases:

mysql

Bạn sẽ được chuyển sang trang tạo database, bạn sẽ thấy dòng Create new database, hãy nhập vào form New Database tên bạn cần tạo, sau đó click Create Database.

createMysql

Sau khi tạo database, để kiểm tra bạn kéo xuống dưới và tìm dòng Current Database sẽ thấy database bạn vừa tạo.

Chú ý: ghi nhớ form MySQL DB Name để chút nữa chúng ta sẽ tạo kết nối Database nhé (thông thường là: freev_xxxx_ten-database)

currentdatabase

2. Xóa database:

Để xóa database , đầu tiên các bạn truy cập vào Cpanel Hosting, sau đó click vào MySQL Databases, tìm dòng Delete a database , chọn database bạn muốn xóa và click vào Remove Database.

deleteMysql

Database của bạn sẽ được xóa khỏi hệ thống.

3. Tạo kết nối Database:

Sau khi đã tạo database, công việc tiếp theo sẽ là kết nối database bạn tạo với website của bạn để hoạt động. Nội dung cấu hình file kết nối thì có nhiều dạng, tùy thuộc vào mã nguồn bạn đang sử dụng, nhưng các thông số kết nối chung là như nhau.

File kết nối database cần các thông số sau:

$dbhost =””; //tên host database cần kết nối

$dbname =””; //tên data trên host

$dbuser =””; //User đăng nhập vào data

$dbpass =””; //Mật khẩu đang nhập database

Cách cấu hình kết nối với Database của Hosting miễn phí như sau:

Bạn truy cập vào Cpanel Hosting , nhìn menu bên trái tìm dòng Account Details, bạn sẽ thấy MySQL hostnameMySQL username như trong hình:

conectmysql

Đây chính là 2 thông số $dbhost và $dbuser ở trong file kết nối, vậy còn thông số $dbname nằm ở đâu? Chính là tên database ở phần chú ý Bước 1 phía trên đó (thông thường là: freev_xxxx_ten-database). Mật khẩu đăng nhập database $dbpass chính là mật khẩu login Cpanel hosting của bạn.

Vậy ta sẽ có file kết nối Database Hosting miễn phí như sau:

$dbhost =”sql301.freevnn.com“; //của bạn có thể khác nhé, ví dụ sqlxxx.freevnn.com

$dbname =”freev_xxxx_ten-database“; //tên data trên host

$dbuser =”freev_xxxx“; //User đăng nhập hosting

$dbpass =”xxxxxx“; //Mật khẩu đang nhậphosting

Chúc các bạn thành công.