Hướng dẫn thay đổi thông tin của tên miền Quốc tế

  • Bạn đăng nhập vào Control Panel quản lý domain để thay đổi thông tin whois : http://dns.freevnn.net
  • Bạn chọn Tab ” Whois” để thay đổi các thông tin cần thay đổi. Sau đó bạn chọn ” Cập nhật”

Hoặc Bạn có thể thay đổi thông tin whois domain Enom tại http://dns.freevnn.net

  • Bạn chọn tab ” Contact Infomation “
  • Chọn Edit để chỉnh lại các thông tin cần thay đổi.

PS: Khi thay đổi thông tin bạn chú ý về các thông tin nhập vào chính xác, chú ý các khoảng trắng.

Domain quốc tế Bạn cần nhập thông tin không dấu.