Free Hosting

Free Hosting with PHP, MySQL and cPanel, No Ads

- Gói hosting miễn phí của chúng tôi phù hợp với nhiều loại website: cá nhân, cộng đồng, diễn đàn, blogs.

- Hơn 90% khách hàng của chúng tôi hoàn toàn hài lòng với dịch vụ web miễn phí và không đạt tới ngưỡng giới hạn sử dụng! Tuy nhiên, nếu bạn có một website lớn, cần đảm bảo thời gian uptime và backup hằng ngày, hãy xem qua gói Premium và Business của chúng tôi.

- Trước khi đăng ký vui lòng đọc kỹ hướng dẫn tại đây.

- Các bạn phải tuân thủ đúng các Quy định sử dụng trước khi tiến hành đăng ký tài khoản Hosting